Aktívna navigácia


Operatívna práca dispečera pri práci s vozovým parkom.

Prenos navigačných cieľov trás

Sledovanie parametrov jazdy

Vizualizácia vozidiel flotily „v dosahu“

Integrácia funkcií terminálu a navigácie s Truck datami – obmedzenia (výšky mostov, obmedzenia ADR, …)

Zadávanie vlastných POI

Komunikácia prostredníctvom wifi

Použiteľné s MT aj s tabletmi