Plánovanie a vyhodnocovanie


Plánovanie trás a ich efektívne dodržiavanie. Vyhodnocovanie parametrov jazdy s priamym dopadom na ekonomiku jazdy.

zadávanie trasy, sledovania dodržiavania parametrov trasy:

  • opustenie trasy
  • meškanie na príjazd (skorší príjazd)
  • dlhé státie (krátke státie)
  • nezastavenie
  • zastavenie mimo stanoveného cieľa