Reporting


Široké spektrum dostupných tlačových zostáv s bohatou škálou vlastných filtrov. Použitie vlastných POI, Použitie verejne dostupných POI, vytváranie vlastných zostáv, definícia zákazkových zostáv.