Sledovanie PHL


Sledovanie stavu a hladiny PHL v nádrži prostredníctvom kapacitnej sondy; vyhodnocovanie spotrieb (aj cez zbernicu CAN-BUS protokolom FMS)

tankovanie

úbytky

vývoj hladiny v nádrži

porovnanie reálne natankovaného a dokladovaného množstva PHL

výpočet spotrieb (za obdobie – mesiac, deň, jazda, …) litrov/100km; litrov/hodinu