Sledovanie polohy a parametrov vozidla


Systém Fleetware umožňuje v reálnom čase sledovať pre každý objekt:

  • polohu
  • rýchlosť
  • prejdenú vzdialenosť
  • čas trvania jazdy
  • otáčky motora
  • spotrebu PHL
  • aktiváciu snímačov (dvíhanie, otáčanie, vyklápanie, vysúvanie, …)